Re-integratie | jobcoaching

Ook ondersteuning bij het vinden van een passende werkplek en/of coaching op de werkvloer kan onderdeel van de begeleiding zijn.

Denkt u hierbij aan:

  • Het versterken of ontwikkelen van werknemersvaardigheden, bijv. dag- en nachtritme opbouwen, afspraken nakomen.
  • het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit bijv. opbouwen zelfvertrouwen, aangeven van grenzen;
  • het in beeld brengen van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
  • Jobhunting (coach benadert in overleg met cliënt bedrijven voor passende werkplek).

Om de kansen op een duurzame plaatsing te vergroten kan jobcoaching worden ingezet vanaf het moment van in dienst treden. De begeleider van HartStart is een gecertificeerd jobcoach en aangesloten bij het beroepsregister voor jobcoaches.